UX RESEARCH

USABILITY TEST

INFORMATION ARCHITECTURE

HIGH FIDELITY WIREFRAME

UI DESIGN

Amaç ve Hazırlık Süreci

Çalışmanın temel amacı; arayüzlerin, bilgi akışının, bilgi mimarisinin test edilmesi olarak belirlendi. Kullanıcıların arayüz ile etkileşimi analiz edilip rutin görevleri (task) başarma oranları sayısal metrikler ile tespit edilecek şekilde bir test çalışması kurgulandı.

Katılımcı demografi ve profilleri tespit edilerek personalar hazırlandı. Katılımcıların test edeceği görevler (task) ve senaryolar tanımlandı. Test mekanı, test araçları ve test yöntemi belirlenerek katılımcılar test için organize edildi.

Test, Analiz ve Çözüm Önerileri

Katılımcılara test içeriği, amacı ve süresi ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldı, görevler (task) anlatıldı. Katılımcılar görevleri gerçekleştirirken ekran üzerindeki hareketleri ve bireysel yorumları daha sonra analiz edilmek üzere ses ve video olarak kayıt altına alındı.

Katılımcının davranışlarını içeren video kayıtları izlendi, anket sonuçları analiz edildi. Katılımcı ile yapılan ‘görev sonrası genel anketi’ verileri derlendi. Akışların, arayüzlerin, uyarı metinlerinin, grafik elemanların problemli alanları tespit edildi. Problemli noktalar için çözüm önerileri yapıldı. Çözüm önerileri detaylı wireframe çalışmaları ile görselleştirildi.

Wireframe ve Prototip Çalışması

Tanımlanan bilgi mimarisine göre ekranların detaylı wireframe çalışmaları hazırlandı. Bu çalışmalar desktop, tablet ve mobil ekranlar için ayrı ayrı hazırlanarak gerekli noktalarda interaktif prototipler haline getirildi, arayüz tasarımı ve yazılım sürecine geçmeden önce gerekli revizyonların yapılması sağlandı.

Ayrıca mobil cihaz yeteneklerini ve kullanım alışkanlıklarını önceliğe alacak şekilde portalın IOS ve Android uygulama çalışmalarına başlandı. Bu amaçla mobil uygulama ekranları için detaylı wireframe çalışmalarının yanı sıra ekranların birbirleriyle etkileşimleri tanımlanarak interaktif prototipleri hazırlandı.

Arayüz Tasarımı

Fol Studio →