THE WEBBY AWARDS

Onur Ödülü

ALTIN ÖRÜMCEK WEB ÖDÜLLERİ

Gazete & Haber Kategorisi Birincilik Ödülü

UX RESEARCH

USER JOURNEY MAP

USER TESTS

INFORMATION ARCHITECTURE

HIGH FIDELITY WIREFRAME

UX Araştırmaları ve Bilgi Mimarisi Çalışması 

Türkiye’de haber tüketicisi kullanıcı profili ile NTV haber sitesi özelinde haber takibi yapan kullanıcılar baz alınarak persona çalışmaları revize edildi. Güncel teknoloji ve tasarım trendleri etrafında kurgulanması planlanan yeni haber portalının içerik üreticileri olan editörler ile farklı konseptlerde workshop çalışmaları yapıldı.

Bu çalışmaların raporlanması sonrasında detaylandırılmış bilgi mimarisi ve içerik stratejisi kurgulandı. Bu kurguya göre metinsel ve görsel içerik kimlikleri, farklı mizanpajlara olanak tanıyan içerik kartları, içerik modülleri tasarlandı. İçerikler, kullanıcı beklentileri baz alınarak belirlenmiş kategorilere dağıtıldı, içerik girişlerinin tanımlanmış etiket yapısına uygun olarak sisteme girilmesi sağlandı. Bu şekilde doğru çalışan öneri mekanizması sayesinde kullanıcı bağlılığının artırılması hedeflendi. 

Mümkün olan en hızlı ve anlaşılır şekilde içeriğe ulaşımı sağlayan ekran akışları sayesinde, kullanıcıyı rahatlıkla içerik tüketmeye yönlendiren, tablet ve mobil cihazlara uygun, yalın mizanpaj tasarımı kurgulandı. Diğer yandan ise mobil kullanım alışkanlıklarını öncelikleyecek şekilde filtre ve arama fonksiyonlarının her an ulaşılabilir olduğu bir yapı tasarlandı.

Kullanıcı Testleri, Wireframe ve Prototip Çalışmaları

NTV haber sitesi mevcut kullanıcısı olan ve olmayan farklı demografik gruplardan seçilen kullanıcılarla çalışmalar yapıldı. Test katılımcılarına site ziyaretlerinde belli görevleri yerine getirmeleri istenerek ekran üzerindeki hareketleri ve bireysel yorumları daha sonra analiz edilmek üzere ses ve video olarak kayıt altına alındı.

Katılımcıların kayıt altına alınmış ekran hareketleri ve sesli yorumları içeren video kayıtları analiz edilerek raporlandı. Sitedeki akışların, arayüzlerin, uyarı metinlerinin, grafik elemanların problemli alanları tespit edildi. Tespit edilen noktalar için çözüm önerileri yapıldı, öneriler detaylı wireframe çalışmaları ile görselleştirildi.

Tanımlanan bilgi mimarisine göre hazırlanan detaylı wireframe çalışmaları interaktif prototipler haline getirildi, arayüz tasarımı ve yazılım sürecine geçmeden önce gerekli revizyonların yapılması sağlandı.

Ayrıca mobil ve tablet cihazlara uyumlu şekilde responsive olarak hazırlanan detaylı wireframe çalışmalarının yanı sıra ekranların birbirleriyle etkileşimleri de tanımlanarak gerekli noktalarda interaktif prototipler hazırlandı.