UX RESEARCH

USABILITY TEST

INFORMATION ARCHITECTURE

HIGH FIDELITY WIREFRAME

PROTOTYPING

Amaç ve Hazırlık Süreci

Çalışmanın temel amacı; arayüzlerin, bilgi akışının, bilgi mimarisinin test edilmesi olarak belirlendi. Özellikle video içerik tüketim alışkanlıkları ve davranışlarını analiz edecek test kurgusu tasarlandı.

Katılımcı demografi ve profilleri tespit edilerek personalar hazırlandı. Teb KOBİ TV hedef kitlesine ait farklı demografik gruplardan KOBİ’ler belirlendi. Katılımcıların test edeceği görevler (task) ve senaryolar tanımlandı. Test mekanı, test araçları ve test yöntemi belirlenerek katılımcılar test için organize edildi.

Teb KOBİ TV kullanıcı testi çalışmasında kullanıcıların arayüz ile etkileşimleri analiz edilip rutin görevleri (task) başarma oranları sayısal metrikler ile tespit edildi, raporlandı.

Test, Analiz ve Çözüm Önerileri

Katılımcılara test içeriği, amacı ve süresi ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldı, görevler (task) anlatıldı. Katılımcılar görevleri gerçekleştirirken ekran üzerindeki hareketleri ve bireysel yorumları daha sonra analiz edilmek üzere ses ve video olarak kayıt altına alındı.

Katılımcının davranışlarını içeren video kayıtları izlendi, anket sonuçları analiz edildi. Katılımcı ile yapılan ‘görev sonrası genel anketi’ verileri derlendi. Akışların, arayüzlerin, uyarı metinlerinin, grafik elemanların problemli alanları tespit edildi. Problemli noktalar için çözüm önerileri yapıldı. Çözüm önerileri detaylı wireframe çalışmaları ile görselleştirildi.

Wireframe ve Prototip Çalışması

Tanımlanan bilgi mimarisine göre ekranların detaylı wireframe çalışmaları hazırlandı. Bu çalışmalar desktop, tablet ve mobil ekranlar için ayrı ayrı hazırlanarak gerekli noktalarda interaktif prototipler haline getirildi, arayüz tasarımı ve yazılım sürecine geçmeden önce gerekli revizyonların yapılması sağlandı.

Ayrıca mobil cihaz yeteneklerini ve kullanım alışkanlıklarını önceliğe alacak şekilde portalın IOS ve Android uygulama çalışmalarına başlandı. Bu amaçla mobil uygulama ekranları için detaylı wireframe çalışmalarının yanı sıra ekranların birbirleriyle etkileşimleri tanımlanarak interaktif prototipleri hazırlandı.

Hizmet Verilen Ajans