UX RESEARCH

USER JOURNEY MAP

USABILITY TEST

INFORMATION ARCHITECTURE

HIGH FIDELITY WIREFRAME

Amaç ve Hazırlık Süreci

Çalışmanın temel amacı; arayüzlerin, bilgi akışının, bilgi mimarisinin test edilmesi olarak belirlendi. Kullanıcıların arayüz ile etkileşimi analiz edilip rutin görevleri (task) başarma oranları sayısal metrikler ile tespit edilecek şekilde bir test çalışması kurgulandı.

Katılımcı demografi ve profilleri tespit edilerek personalar hazırlandı. Katılımcıların test edeceği görevler (task) ve senaryolar tanımlandı. Test mekanı, test araçları ve test yöntemi belirlenerek katılımcılar test için organize edildi.

Test, Analiz ve Çözüm Önerileri

Katılımcılara test içeriği, amacı ve süresi ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldı, görevler (task) anlatıldı. Katılımcılar görevleri gerçekleştirirken ekran üzerindeki hareketleri ve bireysel yorumları daha sonra analiz edilmek üzere ses ve video olarak kayıt altına alındı.

Katılımcının davranışlarını içeren video kayıtları izlendi, anket sonuçları analiz edildi. Katılımcı ile yapılan ‘görev sonrası genel anketi’ verileri derlendi. Akışların, arayüzlerin, uyarı metinlerinin, grafik elemanların problemli alanları tespit edildi. Problemli noktalar için çözüm önerileri yapıldı. Çözüm önerileri detaylı wireframe çalışmaları ile görselleştirildi.

Hizmet Verilen Ajans

SONUÇLAR

%55

Dönüşüm oranlarında gerçekleşen artış

%79

Kimlik bilgisi paylaşımındaki artış

%28

İletişim bilgisinin paylaşımındaki artış

%26

Teklif görüntülenmede gerçekleşen artış

%30

Masaüstünde sayfa açılış hızı gelişimi

%28

Mobil ve tablette sayfa açılış hızı gelişimi

01 - 31 Mart 2015 ile 01 - 31 Temmuz 2015 arasındaki rakamları içerir.