UX RESEARCH

USABILITY TEST

USER INTERVIEWS

HIGH FIDELITY WIREFRAME

UI DESIGN

Amaç ve Hazırlık Süreci

Çalışmanın temel amacı; potansiyel kullanıcıların siteye üye olma kararı sonrasında akıcı ve kullanışlı bir  ‘onboarding’ sürecinin tasarlanması olarak belirlendi. Bu amaçla arayüzler, bilgi akışı, bilgi mimarisi analiz edildi, hedef kullanıcılar ile birebir görüşmeler yapılarak içerik tüketim alışkanlıkları, online davranışları ve duygusal beklentileri tanımlandı ve sonuçlar raporlandı.

Test, Analiz ve Çözüm Önerileri

Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda ‘onboarding’ ekranlarındaki arayüzler, uyarı metinleri, grafik elemanlar tek tek ele alınarak problemli noktalar için çözüm önerileri ortaya konuldu. Bu öneriler detaylı wireframe çalışmaları ve arayüz tasarımları ile görselleştirildi.